„Dziekujemy za uwagę” – czyli o tym, jak usprawnić prezentację po angielsku

Prezentacja po angielsku stanowi nie lada wyzwanie, niezależnie od tego, czy jesteś studentem prezentującym swój projekt na zajęciach, czy profesjonalistą, który przedstawia swoje pomysły w międzynarodowej korporacji. Kluczowym aspektem skutecznej prezentacji jest nie tylko płynność językowa, ale także umiejętność przekazania swoich myśli w sposób klarowny, przemyślany i przekonujący. Dobrze zaplanowana i wykonana prezentacja może znacząco wpłynąć na to, jak jesteś postrzegany przez swoich słuchaczy. Oto kilka wskazówek, jak przygotować się do prezentacji po angielsku, by osiągnąć zamierzony efekt.

Sprawdź również: „Rozmowa o pracę po angielsku – niezbędne zwroty

Jak powinna wyglądać prezentacja po angielsku? Dobrze się przygotuj!

Ogólne zasady profesjonalnej prezentacji angielskiej nie różnią się znacząco od tych, jakie panują w prezentowaniu się po polsku, jednak prezentacja w języku obcym wymaga dodatkowego przygotowania, zwłaszcza w zakresie językowym. Oto, na co warto zwrócić szczególną uwagę:

 • Jasność przekazu: Upewnij się, że Twoja prezentacja jest zrozumiała dla międzynarodowej publiczności. Unikaj skomplikowanego słownictwa i specjalistycznych terminów, które mogą być niezrozumiałe dla osób nieobeznanych z tematem.
 • Struktura: Dobra prezentacja posiada klarowną strukturę – wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Każda część powinna płynnie przechodzić w kolejną, tworząc spójną całość.
 • Przygotowanie: Oprócz przemyślenia treści prezentacji, ważne jest także przygotowanie odpowiednich materiałów pomocniczych, takich jak slajdy, grafiki czy filmy. Pamiętaj, by nie przesadzić z ich ilością – mają one wspierać Twój przekaz, a nie odciągać uwagi.

Ile czasu powinna trwać profesjonalna prezentacja po angielsku?

Czas trwania prezentacji zależy od wielu czynników, takich jak okazja, na jakiej jest prezentowana, oczekiwania publiczności, czy pojemność przekazywanych informacji. Możemy przyjąć, że prezentacja biznesowa (np. prezentacja produktu) powinna trwać od 10 do 20 minut. W tym czasie można przekazać najważniejsze informacje i zachować jednocześnie pełną uwagę słuchaczy. Prezentacja filmu na lekcji w szkole może być krótsza – od 5 do 10 minut, aby zostawić czas na dyskusję i pytania.

Struktura prezentacji po angielsku – przydatne porady

Efektywna prezentacja po angielsku, podobnie jak każda inna, wymaga nie tylko dobrej znajomości języka, ale także przemyślanej struktury, która pozwoli na płynne przekazanie treści. Odpowiednie zaplanowanie poszczególnych części prezentacji jest kluczowe dla jej sukcesu. Oto szczegółowe wskazówki dotyczące każdego z elementów struktury prezentacji:

Wstęp

Wstęp jest Twoją szansą na zainteresowanie publiczności i przedstawienie jej tematu, który będziesz omawiać. Ważne jest, aby był on krótki, ale jednocześnie intrygujący. W tym segmencie warto zawrzeć:

 • Przywitanie i krótkie przedstawienie się: Jest to standardowy element każdej prezentacji, który pozwala nawiązać pierwszy kontakt z publicznością.
 • Przedstawienie tematu: Jasno i zwięźle wyjaśnij, co będzie przedmiotem Twojej prezentacji. Możesz również podkreślić, dlaczego uważasz temat za ważny lub interesujący.
 • Zapowiedź struktury prezentacji: Daj słuchaczom znać, co mogą oczekiwać od Twojego wystąpienia, przedstawiając w skrócie główne punkty, które zostaną omówione.

Rozwinięcie

Rozwinięcie jest sercem Twojej prezentacji i powinno zawierać wszystkie kluczowe informacje oraz argumenty. Podziel tę część na kilka wyraźnie zdefiniowanych sekcji, aby ułatwić publiczności śledzenie przekazu. Pamiętaj o:

 • Logicznej kolejności: Upewnij się, że poszczególne punkty są przedstawione w logicznej i spójnej kolejności, która ułatwi zrozumienie.
 • Wykorzystaniu przykładów i danych: Wsparcie Twoich argumentów przykładami, statystykami lub krótkimi opowieściami może znacznie zwiększyć przekonującą moc prezentacji.
 • Interakcji z publicznością: Zadawaj pytania lub zachęcaj do krótkich dyskusji, aby utrzymać zainteresowanie słuchaczy i sprawić, że prezentacja będzie bardziej angażująca.

Zakończenie

Eleganckie zakończenie jest równie ważne, co mocny wstęp. Powinno ono podsumować główne punkty prezentacji i pozostawić publiczność z jasnym przekazem. Elementy, które warto uwzględnić:

 • Podsumowanie głównych punktów: W krótkich słowach przypomnij najważniejsze idee, które zostały przedstawione.
 • Wnioski: Wyjaśnij, do jakich wniosków doszedłeś dzięki prezentacji i dlaczego są one ważne.
 • Zachęta do działania: Jeśli to możliwe, zakończ prezentację wezwaniem do działania lub zastanowienia się nad tematem. Może to być zachęta do dalszego zgłębiania tematu czy podjęcia konkretnych kroków związanych z przedstawioną kwestią.
 • Podziękowania i zaproszenie do zadawania pytań: Zakończ prezentację podziękowaniem publiczności za uwagę i zaproponuj czas na pytania i odpowiedzi.

Pamiętając o tych wskazówkach i skrupulatnie planując każdy z elementów swojej prezentacji, zwiększasz swoje szanse na skuteczne i przekonujące przekazanie treści w języku angielskim.

Przydatne zwroty do profesjonalnej prezentacji po angielsku

Aby Twoja prezentacja po angielsku była płynna, profesjonalna i przekonująca, warto wykorzystać odpowiednio dobrane zwroty i wyrażenia, które ułatwią komunikację i pomogą w budowaniu relacji z publicznością. Oto zbiór przydatnych zwrotów, które mogą przydać się na różnych etapach prezentacji:

Wstęp

 • „Today, I’ll be discussing…” (Dzisiaj będę omawiać…)
 • „I’m here today to talk about…” (Jestem tutaj dzisiaj, aby porozmawiać o…)
 • „Let’s start with a brief overview of…” (Zacznijmy od krótkiego przeglądu…)
 • „Before we dive in, let me introduce myself…” (Zanim zaczniemy, pozwólcie, że się przedstawię…)

Przejścia między punktami

 • „Moving on to the next point…” (Przechodząc do kolejnego punktu…)
 • „This leads us to the next aspect…” (To prowadzi nas do kolejnego aspektu…)
 • „Now, let’s take a look at…” (Teraz, spójrzmy na…)
 • „Having discussed X, let’s now talk about Y…” (Omówiwszy X, porozmawiajmy teraz o Y…)

Podkreślenie ważnych informacji

 • „It’s important to emphasize that…” (Ważne jest, aby podkreślić, że…)
 • „Please note that…” (Proszę zauważyć, że…)
 • „One key point to remember is…” (Jedną kluczową rzeczą, którą warto zapamiętać, jest…)
 • This is crucial because…” (To jest kluczowe, ponieważ…)

Zadawanie pytań

 • „Does anyone have any questions so far?” (Czy ktoś ma jakieś pytania dotychczas?)
 • „Can I clarify anything for anyone?” (Czy mogę coś wyjaśnić komuś?)
 • „I encourage you to ask questions at any point.” (Zachęcam do zadawania pytań w dowolnym momencie.)

Zakończenie

 • „In conclusion…” (Podsumowując…)
 • „To sum up…” (Reasumując…)
 • „Let’s recap the main points…” (Podsumujmy główne punkty…)
 • „Thank you for your attention. Are there any questions?” (Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania?)

Reagowanie na pytania

 • „That’s a great question, thank you. In response to that…” (To świetne pytanie, dziękuję. W odpowiedzi na to…)
 • „I’m glad you brought that up. Actually…” (Cieszę się, że poruszyłeś/poruszyłaś ten temat. Właściwie…)
 • „To address your question…” (Odpowiadając na twoje pytanie…)

Korzystając z tych zwrotów, można nie tylko nadać swojej prezentacji bardziej profesjonalny charakter, ale także ułatwić komunikację z publicznością i sprawić, że przekaz stanie się bardziej przystępny i zrozumiały dla słuchaczy. Pamiętaj, aby dostosować język do kontekstu prezentacji oraz do swojej publiczności, aby maksymalnie zwiększyć efektywność swojego wystąpienia.

Prezentacja biznesowa po angielsku – przykłady pytań i zwrotów

W biznesowej prezentacji po angielsku, kluczowe jest użycie odpowiedniego języka, który jest zarówno profesjonalny, jak i przystępny. Oto kilka przydatnych zwrotów:

 • Wprowadzenie: „Good morning/afternoon, everyone. Thank you for being here today. I’m [Your Name], and I’ll be talking about [Topic].”
 • Przejście do nowego punktu: „Let’s move on to the next point, which is…”
 • Podkreślenie ważnego aspektu: „I’d like to emphasize/highlight this particular point…”
 • Zaproszenie do zadawania pytań: „I’d be happy to answer any questions you might have at the end of the presentation.”
 • Podsumowanie: „To sum up, we’ve covered… And we concluded that…”

Przeczytaj również: „Negocjacje międzynarodowe – etyka w biznesie Brytyjczyków i Amerykanów„.

Prezentacja w szkole – praktyczne wskazówki i najczęstsze tematy

Prezentacje szkolne, choć mniej formalne niż biznesowe, również wymagają odpowiedniego przygotowania. Oto wskazówki, które mogą Ci się przydać w trakcie wystąpienia:

 • Bądź kreatywny: Użyj ciekawych wizualizacji, aby Twoja prezentacja wyróżniała się i była pamiętana spośród innych.
 • Przygotuj się na pytania: Upewnij się, że znasz temat na wylot, aby móc swobodnie odpowiadać na pytania od nauczyciela lub kolegów.
 • Ćwicz swoją prezentację: Próby przed lustrem lub przed rodziną pomogą Ci zyskać pewność siebie.

Najczęstsze tematy angielskich prezentacji szkolnych to te, związane z aktualnymi wydarzeniami, zjawiskami społecznymi czy kwestiami osobistymi (np. „moje hobby” czy też „ulubione jedzenie”) .

Dowiedz się również: „Język angielski w biznesie – co warto wiedzieć, aby podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy?„.