Present Simple – czas teraźniejszy

Kolejny sprawdzian i znów czegoś zapomniałeś? A może potrzebujesz szybko coś sprawdzić? Nic prostszego! Oto czas Present Simple – czas teraźniejszy prosty w pigułce!

Sprawdź także jak używać czasu prostego przeszłego – Past Simple!

Metoda

Nauka angielskiego ma dwie twarze – kreatywną i schematyczną. Gramatyka zwykle wymaga myślenia schematami, podczas gdy mówienie i pisanie jest nastawione na kreatywność.

Dzisiaj musisz skupić się więc na schematach, zapamiętać trochę wzorów, przyswoić mapę myśli – możesz ją sobie tworzyć na żywo już w tym momencie czytając ten artykuł. Zrób to teraz! To naprawdę pomaga.

Pamiętaj, by nie uczyć się wyłącznie na pamięć. To prosta droga donikąd. Zamiast tego powoli czytaj poradnik i rób własne notatki w formie np. ściągi. Pisanie ściąg, których nie użyjesz to świetny sposób na naukę.

Gdy skończysz analizować artykuł, będziesz mógł pobawić się językiem tworząc własne zdania. Gorąco polecam do tego ChatGPT, z którym już teraz na żywo możesz ćwiczyć język angielski.

Budowa Present Simple – schemat

Present Simple jak każdy inny czas w języku angielskim jest schematyczny. Musisz nauczyć się tworzyć zdania twierdzące, przeczące oraz pytające. Najłatwiej zapamiętasz ich konstrukcję jeśli wzór zdania w Present Simple połączysz od razu z przykładami z życia. Na przykład tak.

Present Simple – zdania twierdzące:

Osoba + czasownik + reszta zdania

 • Np. I go to the shop.
 • Osobą nazywamy podmiot w zdaniu – czyli kogoś (lub coś), kto wykonuje czynność.
 • Czasownik to po prostu słowo opisujące jakąś czynność.

W reszcie zdania zawieramy dowolną informację, np. gdzie ktoś poszedł.

Pozostaje ci więc zapamiętać, że są dwie grupy czasowników: czasownik to be (być – odmienia się przez osoby!) oraz czasowniki wykonawcze (czyli opisy czynności, np. go, smile, jump itp.). Przećwiczmy to na przykładach.

 • I am in the cinema.             I play football.                      
 • You are at school.               You smile a lot.
 • He is on a plane.                She loves romantic movies.

Zauważyłeś końcówkę -s w wyrazie kocha? To dlatego, że w Present Simple zawsze gdy mówimy o trzeciej osobie liczby pojedynczej tj. He, she, it, musimy ją dodać. Oto przykłady.

 • He smiles a lot.
 • It tastes very good.
 • She never cries. 

Present Simple – pytania:

Pamiętasz ten wzór z początku artykułu – Osoba + czasownik + reszta zdania? Będzie nam teraz potrzebny. Są dwa sposoby tworzenia pytań w Present Simple ze względu na użyty czasownik.

 • Pytania o to czy ktoś (lub coś) gdzieś był (to be) konstruujemy poprzez inwersję:  czasownik + osoba + reszta zdania, np. Are you at school?; Is she in the supermarket?; Am I pretty?
 • Pytania o czynności (np. smile, jump, run, play) tworzymy przy pomocy czasownika to do (robić), np. Do you go to school?; Do they play this game?; Do you study hard? Does he run very well? Does it taste good?

Zauważ jak w przypadku he, she, it czasownik do zmienił się w does, a jednocześnie nie dodaliśmy już końcówki -s do czasownika wykonawczego (tu: run, taste).

Present Simple – przeczenia:

Te są chyba najłatwiejszą – tuż po zdaniach twierdzących – częścią Present Simple. Znów mamy tu dwa sposoby tworzenia zdań ze względu na typ użytego czasownika.

– Przeczenia wyrażające czyjąś nieobecność tworzymy poprzez dodanie not po czasowniku być; np. I am not in the shop; You are not at school; He is not in a bathroom. Warto pamiętać o skrótach: are + not = aren’t; is + not = isn’t.

– Zaprzeczenia wykonywanych czynności zaś poprzedzamy do not lub don’t, np. I don’t like to play football; You don’t play computer games every day. Nieznaczny wyjątek stanowi trzecia osoba liczby pojedynczej (tzn. he, she, it) gdyż wówczas don’t zmienia się w doesn’t (podobnie jak do przechodzi w does w zdaniach twierdzących).

3. Do czego służy i jak go rozpoznać? – zastosowanie czasu Present Simple

Charakterystyczną cechą Present Simple jest jego ogólnikowy charakter. Czas ten skupia się w dużej mierze wokół opisów jakichś czynności, które się powtarzają lub mają charakter prawa (np. prawo fizyki). Mówiąc krótko – gdy kiedykolwiek chcemy przekazać informację o czymś, co robimy nawykowo i schematycznie, używamy Present Simple.

Czas ten ma jeszcze jedną właściwość – można go z łatwością rozpoznać nie tylko po strukturze gramatycznej zdania, ale też po przysłówkach częstotliwości takich jak always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, never.

Chcesz szybko i skutecznie nauczyć się języka angielskiego? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów. Mamy zarówno kursy indywidualne oraz grupowe, a także zajęcia z Native Speakerem czy kurs Business English. Jesteś uczniem? Z pewnością zainteresuje Cię przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub matury!.

Nasze pozostałe artykuły