Litera “F” – lista słów, porady i popularne błędy cz.1

W dzisiejszym artykule skupimy się na aspekcie wymowy oraz najczęstszych błędów, związanych z użyciem popularnych angielskich słów na literę “F”. Wierzymy, że nasz poradnik pomoże Wam uporać się z językowymi wątpliwościami na ich temat – zapraszamy do lektury! 

Spis treści:

Nie zapomnij zajrzeć do naszych poradników, związanych ze słówkami na literę C, literę D oraz literę E!

“F” jak “feel”

Czasownik feel” tłumaczymy jako “odczuwać, czuć się”. Należy pamiętać, że nie następuje po nim przysłówek (badly, nicely), lecz przymiotnik (bad, nice). 

Przykłady użycia:

 • “This shirt feels tight under my arms.” – Ta koszulka jest ciasna pod pachami
 • “feel about” – czuć się mniej więcej
 • “feel affection for” – czuć sympatię do
 • “feel amorous toward” – czuć się zauroczonym w
 • “feel awe for” – czuć podziw dla

Przybliżona wymowa

Przybliżona wymowa słowa “feel” brzmi: /fiːl/ (w uproszczeniu “fijl”):

 • /f/ – podobne do polskiego “f” (wymawiane jak “fish”)
 • /iː/ – przedłużane polskie “ij” (wymawiane jak: sheep)
 • /l/ – podobne do polskiego “l” (wymawiane jak “look”)

Uwaga: akcent “feel” pada na cały wyraz, ponieważ “feel” jest słowem jednosylabowym

Popularne błędy

 • “I feel very badly” – Miało być: pol. “czuję się bardzo źle”

Wyjaśnienie: po czasowniku “feel” następuje przymiotnik, nie przysłówek. 

Poprawna forma: “I feel very bad”

 • Jednym z najczęstszych błędów w użyciu czasownika “feel” jest jego niepoprawna wymowa – należy zwrócić uwagę, że połączenie “ee” wymawiamy “długo” (w uproszczeniu: “fijl”). 

“F” jak “few / a few”

Słówko “Few” oraz “a few” tłumaczymy jako “kilka” lub “mało” w zależności od tego, czy występuje z przedimkiem “a” – zawsze odnosimy je jednak wyłącznie do rzeczowników policzalnych (nie możemy powiedzieć np. “few pollution”).

 • “few” – mało, niewiele (głównie język formalny)
 • “a few” – trochę, kilka

Przykłady użycia:

 • “We have only a few left.” – pol. “Zostało nam już tylko kilka”
 • “There are a few books in this library about geology.” – pol. “W bibliotece jest kilka książek o geologii”

Przybliżona wymowa

Przybliżona wymowa słowa “few” brzmi: /fjuː/ (fju):

 • /f/ – podobne do polskiego “f” (wymawiane jak “fish”)
 • /j/ – podobne do “jy” (wymawiane jak “yes”)
 • /u/ – podobne do polskiego “u”, lecz wymawiane dłużej

Uwaga: akcent słowa “few” pada na cały wyraz

Popularne błędy

 • “A few people can understand the theory of relativity”. – Miało być: “Niewielu ludzi rozumie teorię względności”.

Wyjaśnienie: “a few” (z przedimkiem) oznacza “kilka”, z kolei “few” (bez przedimka) tłumaczymy jako “mało, niewiele”.

Poprawna forma“Few people can understand the theory of relativity”

 • “Few of my friends speak Spanish”. – Miało być: “Niewielu moich znajomych mówi po hiszpańsku”

Wyjaśnienie: powyższe zdanie jest poprawne gramatycznie, lecz dla użytkowników języka angielskiego może brzmieć pretensjonalnie i niegrzecznie. Dzieje się tak, ponieważ “few” (bez przedimka) wykorzystujemy głównie w języku formalnym. Chcąc poprawnie wykorzystać “few” (niewiele, mało) w języku potocznym, należy zastosować formę “only few” (lub zastąpić “few” sformułowaniem “not many of my friends…” 

Poprawna forma: “Only few of my friends speak Spanish”.

“F” jak “film”

Angielskie słowo “film” oznacza w tłumaczeniu na polski “film kinowy/fabularny”, jednak należy pamiętać, że w naszym języku wyraz ten wykorzystywany jest w znacznie szerszym znaczeniu niż w języku angielskim.

Przykłady użycia:

 • “Titanic was one of the most popular Hollywood films ever made”. – „Titanic” był jednym z najpopularniejszych hollywoodzkich filmów w historii. 
 • “He’s in the middle of making a new film.” – Jest w trakcie kręcenia nowego filmu.

Przybliżona wymowa

Przybliżona wymowa słowa “film” brzmi: /fɪlm/ (w uproszczeniu: “fylm”):

 • /f/ – podobne do polskiego “f” (wymawiane jak “fish”)
 • /ɪ/ – podobne do polskiego “y”, wymawiane z przodu jamy ustnej (tak samo wymawiamy na przykład: “bin” i “sit”). 
 • /l/ – podobne do polskiego “l” (wymawiane jak “look”)
 • /m/ – podobne do polskiego “m”

Uwaga: akcent słowa “film” pada na cały wyraz.

Popularne błędy

Ważne słówka:

 • film dokumentalny – “documentary”
 • serial, w którym poszczególne odcinki mają wspólny wątek i są ze sobą ściśle powiązane – “serial” 
 • serial, w którym każdy odcinek stanowi odrębną opowieść, a pomiędzy odcinkami nie następuje ciągłość zdarzeń – “series

W żadnym z wymienionych wyżej przypadków nie należy wykorzystywać słówka “film” – jest to typowy błąd. 

 • “My father works in film”. (Miało być: “Mój ojciec pracuje w branży produkcji filmowej/w filmach)

Poprawna forma: “My father works in films” lub “My father works in the film industry”.

“F” jak “fine”

Słówko “fine” tłumaczymy zwykle jako “w porządku/zdrowy” (rzadko: “fajnie” lub “fajny”).

Przykłady użycia

 • „Shall we meet at 8 o’clock?” „Yes, that’s fine by me.” – „Spotkamy się o ósmej? „Tak, nie mam nic przeciwko”.
 • „How did your exam go?” „It went fine, thanks.” – „Jak poszedł egzamin?” „Poszło dobrze, dzięki.”

Przybliżona wymowa

Przybliżona wymowa słówka “fine” brzmi: /faɪn/ ( uproszczeniu: fain):

 • /f/ – podobne do polskiego “f” (wymawiane jak “fish”)
 • /aɪ/ – podobne do połączenia “a” oraz “jy” (wymawiane jak “eye”)
 • /n/ – podobne do polskiego “n”

Uwaga: akcent słowa “fine” pada na cały wyraz. 

Popularne błędy

”We’re having your favourite dish for dinner”. – ”Fine!” (Miało być: “Zjemy twoje ulubione danie na kolację”. “Fajnie!”).

Wyjaśnienie: w powyższym kontekście “fine” nie oznacza “fajnie/super” – tłumaczymy je raczej jako “ok/w porządku”. Angielskim odpowiednikiem polskiego słowa “fajnie” jest “great”. 

Przykładowa poprawna forma: ”Cool!” lub “Great!” (w powyższym kontekście nigdy “fine”)

“F” jak “to finish”

Słówko “Finish” tłumaczymy jako “kończyć” (nie zawsze w takim znaczeniu, w jakim występuje polski odpowiednik tego wyrazu). 

Synonimy: end (koniec), close (zamykać), finale (zakończenie, finisz), leave (wychodzić).

Przykłady użycia

 • “I enjoyed the film from start to finish”. – pol. Film podobał mi się od początku do końca.
 • “Have you finished your tea?” – pol. Skończyłeś już herbatę?
 • “The wood has a beautiful finish.” – pol. Drewno ma piękne wykończenie.
 • “She finished her work”. – pol. Skończyła swoją pracę.

Przybliżona wymowa

Przybliżona wymowa słowa “finish” brzmi:  /ˈfɪn.ɪʃ/ (w uproszczeniu: “”):

 • /f/ – podobne do polskiego “f” (wymawiane jak “fish”)
 • /ɪ/ – podobne do polskiego “y”, wymawiane z przodu jamy ustnej (tak samo wymawiamy na przykład: “bin” i “sit”). 
 • /n/ – podobne do polskiego “n”
 • /ɪ/ – podobne do polskiego “y”, wymawiane z przodu jamy ustnej (tak samo wymawiamy na przykład: “ship” i “sit”). 
 • /ʃ/ – podobne do polskiego “sz”, nieco zjadane w (wymawiane jak “she”)

Uwaga: akcent słowa “finish” pada na pierwszą sylabę.

Popularne błędy

 • “John finished school last year” (Miało być: John ukończył szkołę w zeszłym roku)

Wyjaśnienie: w języku angielskim słówka “finish school” używamy w kontekście zakończenia czegoś w konkretnym dniu lub o konkretnej porze (nie w kontekście zupełnego zakończenia szkoły).  

Poprawna forma: “John left school last year” 

 • “What did you finish?”, “I finished maths” (Miało być: “Co skończyłeś?” {jakie studia}, “Ukończyłem matematykę”)

Wyjaśnienie: w kontekście studiów wyższych nie wykorzystujemy słówka “to finish” – wykorzystujemy “to graduate”. 

Poprawna forma: “What did you graduate in?”, “I graduated in maths”.

 • What are you going to do when you finish school? (Miało być: Co zamierzasz robić, kiedy skończysz szkołę?)

Wyjaśnienie: kiedy chcemy powiedzieć “skończyć szkołę” w kontekście zakończenia edukacji, używamy czasownika “leave school”.

Poprawna forma: What are you going to do when you leave school? (Miało być: Co zamierzasz robić, kiedy skończysz szkołę?)

Nie zapomnij sprawdzić również naszych porad, związanych ze słówkami na literę A i literę B!