FCE egzamin – dlaczego warto mieć First Certificate in English?

Egzamin FCE to jedno z najbardziej znanych i uznanych świadectw znajomości języka angielskiego na świecie. Dla wielu uczniów szkół językowych jest to docelowy etap edukacji, który potwierdza zaawansowaną znajomość języka. Dlaczego dokładnie warto zdobyć ten certyfikat i jak się do niego przygotować? Zapraszamy do lektury!

Dowiedz się również: „Jak polubić naukę angielskiego?

Egzamin FCE – co to?

FCE, czyli First Certificate in English, to międzynarodowy egzamin językowy przeprowadzany przez Uniwersytet Cambridge. Jest uznawany przez wiele instytucji, uczelni wyższych oraz pracodawców na całym świecie. Egzamin ten potwierdza umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jak wygląda egzamin FCE – zadania i ocena egzaminu FCE

Egzamin FCE dzieli się na cztery główne sekcje: czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie. Każda z tych sekcji ma swoją wagę w ocenie końcowej.

 1. Czytanie: Ta sekcja skupia się na zdolności kandydata do zrozumienia różnych tekstów, takich jak artykuły, opowiadania czy listy. Zadania obejmują między innymi dobieranie odpowiednich tytułów do tekstów, zaznaczanie prawdziwych/fałszywych stwierdzeń czy odpowiadanie na pytania dotyczące treści przeczytanych fragmentów.
 2. Pisanie: W tej sekcji kandydaci muszą napisać dwa różne teksty. Mogą to być na przykład: listy, opowiadania, raporty czy recenzje.
 3. Słuchanie: Sekcja ta ocenia umiejętność zrozumienia mowy w różnych kontekstach. Kandydaci słuchają nagrań i odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.
 4. Mówienie: W tej sekcji kandydaci uczestniczą w rozmowie z innym kandydatem oraz egzaminatorem. Rozmowa dzieli się na kilka części, w tym na opis obrazka, dyskusję czy wymianę argumentów.

Pamiętaj o odpowiednim nastawieniu! W nauce do egzaminu może pomóc Ci również indywidualny kurs angielskiego online.

Jak wygląda egzamin ustny FCE?

Egzamin ustny FCE jest często postrzegany jako najbardziej stresujący, ale z odpowiednim przygotowaniem można go zdać bez większych problemów. Rozmowa trwa około 14 minut i odbywa się w parach. Kandydaci mogą być poproszeni o opisanie obrazka, wzięcie udziału w symulacji określonej sytuacji czy podzielenie się swoją opinią na dany temat. Ważne jest, aby być pewnym siebie, jasno komunikować swoje myśli i dobrze współpracować z partnerem – celem odpowiedniego przygotowania do egzaminu ustnego warto skorzystać z lekcji a native speakerem.

Czy warto zdać egzamin FCE? Warto!

Decyzja o przystąpieniu do egzaminu FCE to krok ku potwierdzeniu swoich umiejętności językowych. Ale jakie dokładnie korzyści płyną z posiadania tego certyfikatu? Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych argumentów, które przemawiają za zdaniem tego egzaminu:

 1. Międzynarodowe uznanie: FCE to certyfikat uznawany na całym świecie. Wielu pracodawców, uczelni oraz instytucji kształcenia docenia ten dokument jako potwierdzenie biegłości w języku angielskim na poziomie B2 (egzamin może otworzyć drogę np. na studia w Anglii).
 2. Wartość na rynku pracy: Posiadanie certyfikatu FCE może być decydującym atutem w procesie rekrutacji, zwłaszcza w firmach międzynarodowych czy korporacjach.
 3. Dostęp do edukacji za granicą: Wiele uczelni za granicą wymaga od kandydatów potwierdzenia znajomości języka angielskiego. FCE zwykle stanowi jeden z najbardziej pożądanych certyfikatów w rekrutacji na studia w Anglii czy Stanach Zjednoczonych.
 4. Rozwój osobisty: Proces przygotowania się do egzaminu wymaga samodyscypliny, pracy i determinacji. Dzięki temu uczysz się nie tylko języka, ale również dowiesz się, jak skutecznie się uczyć i jak pracować nad swoim rozwojem.
 5. Pewność siebie: Zdanie egzaminu FCE daje pewność swoich umiejętności językowych, co z kolei przekłada się na większą pewność siebie podczas komunikacji w języku angielskim, zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.
 6. Motywacja do dalszej nauki: Zdobycie certyfikatu FCE może być dla wielu osób motywacją do dalszego doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania kolejnych certyfikatów.
 7. Zrozumienie kultury: Egzamin FCE zawiera materiały dotyczące kultury krajów anglojęzycznych, co pozwala lepiej zrozumieć ich społeczeństwa, tradycje i wartości.

Podsumowując, decyzja o zdaniu egzaminu FCE to inwestycja w siebie. Nie tylko potwierdza się wiedzę i umiejętności, ale także otwiera wiele drzwi do lepszej przyszłości – zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, zupełnie jak certyfikat CAE.

Nieoczywiste korzyści z egzaminu FCE – warto przystąpić do egzaminu FCE bo…

Poza oczywistymi korzyściami, takimi jak potwierdzenie swojej znajomości języka, egzamin FCE przynosi także inne, mniej oczywiste benefity:

 1. Samodyscyplina: Przygotowanie się do takiego egzaminu wymaga systematyczności i samodyscypliny, a nauka skupienia się na celu w dłuższej perspektywie może przełożyć się na sukcesy w innych dziedzinach życia.
 2. Pewność siebie: Zdanie egzaminu daje pewność własnych umiejętności i motywuje do dalszej nauki.
 3. Zrozumienie kultury: Materiały do egzaminu często dotyczą kultury anglojęzycznej, co pozwala lepiej zrozumieć świat anglojęzyczny.

Jak przygotować się do egzaminu FCE?

Przygotowanie się do egzaminu FCE wymaga systematycznego podejścia i dużej ilości praktyki. Warto korzystać z zasobów online, książek oraz kursów przygotowujących do egzaminu. Ważne jest także regularne ćwiczenie wszystkich umiejętności – czytania, pisania, słuchania i mówienia. Ostatecznie, spokój i pewność siebie w dniu egzaminu to klucz do sukcesu.