Wszystko, co musisz wiedzieć o metodzie klasy odwróconej.

W tradycyjnym modelu nauczania uczeń zapoznaje się z materiałem na zajęciach, a praca domowa to zwykle praktyka w postaci zadań sprawdzających zrozumienie tematu i mających na celu utrwalenie wiedzy. W metodzie klasy odwróconej dzieje się to na odwrót – uczeń zapoznaje się z materiałem przed lekcją podczas gdy czas na lekcji wykorzystany jest do ćwiczenia zagadnień w praktyce – przez konwersacje oraz pracę w parach. Uczniowie utrwalają materiał, sprawdzają na ile rozumieją np. zagadnienie gramatyczne oraz uczą się jak używać języka w kontekście, w sytuacjach z życia codziennego oraz zawodowego. Jak to wygląda w praktyce?

Przed zajęciami uczniowie dostają materiały do zrobienia przed lekcją, w zależności od potrzeb mogą to być:

Przed zajęciami uczniowie dostają materiały do zrobienia przed lekcją, w zależności od potrzeb mogą to być:

–  video do obejrzenia – może to być prezentacja gramatyki,  filmik np. na Youtube, TED, TEDed na podstawie których, na zajęciach będziemy mieć mnóstwo inspiracji do dyskusji, a gramatykę przećwiczymy praktycznie – w mówieniu.

– podcasty – idealne jeśli uczniowie lubią słuchać podczas ćwiczeń, w drodze do pracy lub robiąc coś w domu. Tematyka to wszystko od zagadnień gramatycznych, przez słownictwo, wymowę po ciekawostki nowinki i kontrowersyjne tematy – wszystko co na zajęciach przerodzi się w aktywną komunikację i praktykę w najlepszym wydaniu.

– artykuły, teksty, opowiadania – dają mnóstwo możliwości. Kiedy najpierw czytamy tekst, zapoznajemy się ze słownictwem i  konstrukcjami  gramatycznymi, następnie na lekcji podczas aktywnego udziału w rozmowie – ćwiczymy i zapamiętujemy . Dzięki tekstom odkrywamy nowe fakty, teorie, wyrabiamy sobie opinię na dany temat, często nasuwają się pytania, wątpliwości – to wszystko można zapisać  aby podczas lekcji znaleźć odpowiedzi.

Przygotowanie do zajęć zwykle zajmuje około 30 minut, ale ogromną zaletą tej metody jest to, że każdy uczeń może pracować z nowym materiałem w swoim tempie, wracać do tekstu lub nagrania, zaznaczać to, co jest  niejasne aby podczas lekcji z pomocą nauczyciela rozwiać wątpliwości. Dzięki temu rozwiązaniu, czas lekcji wykorzystany jest maksymalnie a efekty, o wiele bardziej satysfakcjonujące zarówno dla uczniów jak i dla lektora.

Jakie są główne zalety klasy odwróconej?

– zachęca do aktywnej nauki, uczeń staje się świadomie odpowiedzialny za swoją naukę.

– więcej czasu na komunikację i praktyczne używanie języka, ćwiczenie umiejętności zamiast biernego słuchania wykładu lub czytania tekstu na lekcji

– metoda idealna do nauki zdalnej wykorzystującej nowe technologie.

– lepsze zrozumienie tematu, więcej czasu na praktykę – lepsze utrwalenie materiału przez ciągłą praktykę

– rozbudzenie pasji do nauki przez ciekawe materiały w przyjaznej formie (podcasty, video, artykuły)

Wady?

Nauka metodą klasy odwróconej wymaga od ucznia samodyscypliny i zaangażowania. Tutaj przygotowanie do zajęć jest elementem kluczowym. Dlatego tak ważna jest motywacja do nauki i ciągłe jej podtrzymywanie, a ciekawe zajęcia inspirujące tematy i poczucie postępu to najlepsze „pigułki” motywacyjne! Jeśli chcesz spróbować zajęć metodą klasy odwróconej napisz do mnie lub zadzwoń i umów się na lekcję próbną.

Do zobaczenia na zajęciach!